Tjenester

- blokkering av kloakkanlegget
- avløpsrengjøring
- reparasjoner av kraner, dusjer og tilbehør
- installasjon og utskifting av installasjoner
- tilkobling av vaskemaskiner og oppvaskmaskiner